PROJECTEN

PROJECTEN

Onze werkwijze

Als bestuur van Stichting AMAONE zetten we ons in onze vrije tijd belangeloos in voor het welzijn en de zelfredzaamheid van de lokale bevolking van NUSALAUT. We doen wat binnen ons bereik en binnen ons vermogen ligt. Met steun van onze donateurs en in samenwerking met de lokale bevolking van Nusalaut willen we bijdragen aan een proces van duurzame ontwikkeling op NUSALAUT. We zoeken daarbij ook de samenwerking met andere goed doelorganisaties en met een ieder die NUSALAUT en haar bewoners een warm hart toedraagt.

Direct en indirect hulp verlenen
AMAONE verleent directe hulp en indirecte hulp en sluit daarbij zoveel mogelijk aan op reeds bestaande- of nieuwe activiteiten en initiatieven van de lokale bevolking.
Met directe hulp bedoelen we de hulp die AMAONE rechtstreeks verleent aan de bewoners van NUSALAUT. Bij indirecte hulp verleent AMAONE die hulp niet rechtstreeks, maar via een ander goed doelorganisatie.

Uitgangspunten
Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

  • Alleen hulp bieden, als de bewoners van NUSALAUT die hulp ook zelf willen en accepteren;
  • Eigen initiatief en zelfwerkzaamheid van de lokale bevolking staan centraal;
  • Uitgaan van de eigen kracht, kennis, en mogelijkheden van de gemeenschap;
  • Geen taken van de lokale overheid overnemen of (mede) financieren;
  • Samenwerken op basis van wederzijds respect.

Voorbeeld van directe hulp
Een voorbeeld van directe hulp is het in 2015 gestarte project “Zonne-energieverlichting op NUSALAUT” .

PROJECT: Zonne-energieverlichting …… AMAONE brengt VERLICHTING op NUSALAUT

Voor een groot gedeelte van het jaar schijnt op NUSALAUT de zon. De mensen maken daar gebruik van door hun specerijen en vis massaal in de zon te drogen. We willen hen graag helpen meer mogelijkheden te halen uit wat zo’n zonnig eiland kan bieden, door bijvoorbeeld het aanbieden van zonnepanelen.

AMAONE is verheugd en dankbaar dat het haar is gelukt om in de loop van 2015 een aantal huishoudens op NUSALAUT te voorzien van een pakket zonne-energieverlichting.

Dit project sluit mooi aan op de koers die wij als stichting willen varen richting een duurzame samenleving.

Met dit project willen we de inwoners van NUSALAUT stimuleren om (meer) gebruik te maken van duurzame energiebronnen, zoals de zon. Ons streven is dat er meer gebruik wordt gemaakt van zonne-energieverlichting op NUSALAUT. De reacties van de mensen die zo’n pakket hebben ontvangen zijn hartverwarmend en sterken ons hierin.

Wilt u AMAONE helpen om dit mogelijk te maken? Door bijvoorbeeld zo’n pakket aan een gezin/huishouden op NUSALAUT te doneren, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Zo’n pakket bestaat uit een zonnepaneel en 4 led lampen. Het zonnepaneel, is onderhoudsarm en heeft een levensduur van 20 jaar. De led lampen hebben een levensduur van 15 jaar. De lampen kunnen overal in huis worden opgehangen en ook worden losgekoppeld om bijvoorbeeld in het donker te gebruiken als zaklantaarn.

De huishoudens die zo’n pakket van ons krijgen zullen daar ter plaatse worden voorgelicht over de wijze waarop ze daar het best mee kunnen omgaan.

Het project zonne-energieverlichting draagt er toe bij dat men altijd op licht in huis kan rekenen. Dat helpt bijvoorbeeld de kinderen bij het maken van hun huiswerk. Met de aanlevering van zo’n pakket kunnen de huishoudens het verschil direct zien. De hele kamer wordt verlicht in tegenstelling tot wanneer men een petroleumlamp als verlichting gebruikt.

Update:
AMAONE plaatst meer zonne-energieverlichting op NUSALAUT: …. de teller staat nu op 30!
april 2018

Voorbeeld van directe hulp:  “Visserij project”

Een ander voorbeeld van directe hulp is het reeds succesvol afgerond “Visserij project” in het dorp Akoon. Zie de foto’s hiernaast.

Tien vissers uit dat dorp, die tot dan toe afzonderlijk van elkaar gingen vissen, besloten de handen ineen te slaan en verenigden zich. Het initiatief kwam van henzelf. Om een stabieler inkomen te kunnen genereren zijn ze samen gaan werken en delen ze de opbrengst en de kosten.

Om een goede start te kunnen maken moest hun boot nodig gerepareerd en verbouwd worden. Voorts hadden ze een nieuwe motor voor de boot nodig en grotere en sterkere visnetten. AMAONE bekostigde de aanschaf van hout en overig materiaal voor de boot, de aanschaf van een nieuwe motor en de aanschaf van grotere en sterkere visnetten.

Andere eerdere voorbeelden van directe hulp zijn het hulptransport van medische hulpmiddelen (o.a. rolstoelen, verbandkoffers en brillen), en giften aan de zondagsschool.

Voorbeeld van indirecte hulp

Bij indirecte hulp verleent AMAONE die hulp niet rechtstreeks, maar via een ander goed doelorganisatie.


Een voorbeeld van indirecte hulp is de donatie van AMAONE van een substantieel geldbedrag in 2013 aan Stichting Sunrise uit Maastricht voor haar “Schoon drinkwater project” in het dorp Titawaai op NUSALAUT.

Stichting Sunrise heeft in samenwerking met een lokale organisatie, uit Ambon, en met de inwoners van Titawaai voor een nieuwe waterpomp in dat dorp zorggedragen.

De nieuwe waterpomp werkt op zonne-energie. De pomp en de zonnepanelen kosten veel geld, maar dankzij de levensduur van 15 jaar en het gebruik van het (bijna) altijd aanwezige zonlicht, zijn de maandlasten voor de gezinnen van Titawaai uiteindelijk veel lager. De lokale organisatie zorgt samen met enkele inwoners van Titawaai voor het onderhoud. Voor dit onderhoud is een onderhoudsfonds aangelegd, waaraan de bewoners van Titawaai een jaarlijkse bijdrage doen. Ze zijn op deze manier zelf eigenaar van het project en dat verhoogt de betrokkenheid.


<< Bron foto’s: Stichting Sunrise.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.