STICHTING AMAONE

STICHTING AMAONE

Opgericht op 8 maart 1999 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20092433.

Stichting AMAONE zet zich in:

  • voor bevordering van het welzijn en de zelfredzaamheid van de bewoners van het eiland NUSALAUT in de Molukken in Indonesië;
  • voor bevordering van duurzame ontwikkeling op NUSALAUT;
  • voor een duurzame samenleving op NUSALAUT.

Stichting AMAONE doet dat onder meer door het stimuleren en het (mede)financieren van kleinschalige projecten. Het uitgangspunt van Stichting AMAONE is dat ze alleen hulp biedt wanneer de bewoners die hulp ook zelf willen en accepteren. Bij de hulpverlening stelt Stichting AMAONE eigen initiatief en zelfwerkzaamheid van de bewoners centraal.    >>  Meer …..


BESTUUR 

Voorzitter                  :      dhr. E. Wattimena

Secretaris                  :      dhr. T. Tahapary

Penningmeester    :      mw. J. Wattimena – Hanser

Secretaris 2               :     dhr. C. Nahuway

Penningmeester 2  :     dhr. M. Mailoa

Stichting AMAONE heeft geen betaalde krachten. De bestuursleden zetten zich in op basis van vrijwilligheid en ontvangen geen loon en geen kostenvergoeding.


ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI)

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Logo_ANBI_2018_4_k.png

Stichting AMAONE is door de Belastingdienst aangewezen als een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Dit houdt onder meer in dat u als u een gift doet aan Stichting AMAONE onder bepaalde voorwaarden voor belastingvoordeel in aanmerking kunt komen.

Het RSIN/fiscaalnummer van Stichting AMAONE is 8077.25.663.Voor informatie over giften(aftrek) verwijzen we u naar de website van de Belastingdienst.

>>  Giftenaftrek voor de inkomstenbelasting

FINANCIËLE VERANTWOORDING 
De Balans, de Staat van Baten en Lasten en de Toelichting daarvan kunt u hieronder downloaden.

BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

TOELICHTING

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.