Stichting AMAONE is een organisatie die zich inzet:
  • voor bevordering van het welzijn en de zelfredzaamheid van de bewoners van het eiland NUSALAUT in de Molukken in Indonesië;
  • voor bevordering van duurzame ontwikkeling op NUSALAUT;
  • voor een duurzame samenleving op NUSALAUT.

  • Stichting AMAONE doet dat onder meer door het stimuleren en het (mede)financieren van kleinschalige projecten. Het uitgangspunt van Stichting AMAONE is dat ze alleen hulp biedt wanneer de bewoners die hulp ook zelf willen en accepteren. Bij de hulpverlening stelt Stichting AMAONE eigen initiatief en zelfwerkzaamheid van de bewoners centraal.   >> Meer .....

    Copyright © STICHTING AMAONE - All rights reserved - Update 13-11-2023    error: Content is protected !!