Organisatie

Stichting AMAONE is een kleine ontwikkelingorganisatie die zich inzet voor bevordering van het welzijn en de zelfredzaamheid van de bewoners van het eiland NUSALAUT in de Molukken in Indonesiƫ. Door onder meer het stimuleren en het (mede)financieren van kleinschalige projecten tracht Stichting AMAONE hen te helpen om hun leefsituatie duurzaam te verbeteren. Als uitgangspunt neemt ze dat ze alleen hulp biedt als de bewoners die hulp ook zelf willen en accepteren. Bij de hulpverlening stelt Stichting AMAONE eigen initiatief en zelfwerkzaamheid van de bewoners centraal.

Comments are closed